<<  Kalorifer Bacası  >>
 
       
                 
       
                 
       
                 
                 

Kalorifer bacaları binanın ısı ihtiyacını karşılayacak kazanın (kcal/h) saatlik kalorisi hesaplanarak baca çapı bulunur. Uzunluk talep edilen uzunlukta olabilir. Bacalar, bina içinden tek cidarlı, bina dışından çift cidarlı olarak sürtünme hızını en aza indirilerek montesi yapılır. Her paslanmaz bacanın montaj dan sonra dreng bağlantısı atık su giderine bağlanması gerekmektedir.

Paslanmaz Bacalarda oluşan yoğuşma neticesindeki asitli su bacadan dışarıya çıktığı takdirde ayrıştırıcı özelliğe sahip olduğu için binanın beton yapısına önemli oranda zarar verir, Bunun için sızdırmazlık en alt seviyede olması gerekmektedir.

 

Bacalarda yatay bağlantı kazan arkasından yapıldıktan sonra topraklama hattı yapılması EPDK'nın şartnamesinde olduğu gibi gerekli ve mecburidir. Bu sayede kromdan olan bacaya yıldırım gibi doğa olaylarından herhangi bir zarar gelmeyecek ve yakıta temas etmeden doğrudan toprağa atılacaktır.